Рішення №2

 

            

 

УКРАЇНА

МАЙДАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

23224, с. Майдан вул. Радянська 1, код ЄДРПОУ 04329866 тел. 58-05-33

 

      

 23.05.2014р.                                                                           26 сесія 06 скликання

с.Майдан                                                                                                                                                                                                                                                        

 

                                                                     РІШЕННЯ

 

Про встановлення на 2015рік

на території Майданської сільської ради  

податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.                                                            

 

 

     Відповідно до ч.1ст. 59 та керуючись п.24ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст..ст.7,10,12, розділів XII,XIXПодаткового кодексу України, Майданська сільська рада

 

                                                                   ВИРІШИЛА:

    

 1. Запровадити на території Майданської сільської ради податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в таких розмірах за 1 кв. метр житлової нерухомості:

 

для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів, ставка податку становить1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої  законом  на  1  січня  звітного (податкового) року;

 

для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів, ставка податку становить 2.7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

 

1 відсоток – для різних видів об’єктів житлової нерухомості,що перебувають у власності одного платника податку, сумарна житлова площа яких не перевищує 740 кв.метрів.

 

2.7 відсотка – для різних видів об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна житлова площа яких перевищує 740 кв. метрів.

 

2. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2015року.                                                                                                                                     

 

Сільський голова                                                       В.Б.Гачківський

 

                                                                                                                                                                                                                                                                      Додаток

до рішення сільської ради

від 23.05.2014року

 

Положення про

Справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

 

1. Платники податку

1.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової нерухомості.

1.2.  Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває в спільній частковій власності кількох осіб платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб , але не поділений в натурі, платником податку є особа , яка зареєстрована органом державної реєстрації прав на нерухоме майно як власник такого об’єкту ;

в) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих   осіб за незалежну їй частку.

 

2. Об’єкт оподаткування 

 

2.1.Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової нерухомості .

2.2. Не є об’єктом оподаткування :

а) об’єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності  держави або територіальних громад (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначених законом;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) садовий або дачний будинок, загальна площа якого не перевищує 40кв. метрів , але не більше одного такого об’єкту на одного платника податку;

г) об’єкти житлової нерухомості, які належить багатодітним сім’ям та прийомним сім’ям , у яких виховується троє та більше дітей, але не більше одного такого об’єкта на сім’ю.

д) гуртожитки.

 

3. База оподаткування

 

3.1. Базою оподаткування є житлова площа об’єкта житлової нерухомості.

3.2. База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється Вінницькою МДПІ на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

3.3. База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими способами самостійно на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

3.4. У разі наявності у платника податку кількох об’єктів оподаткування база оподаткування обчислюється окремо за кожним з таких об’єктів.

 

4. Ставка податку

Ставка податку за  1 кв.метр житлової площі об’єкта житлової нерухомості становить:

для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів, ставка податку становить 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої  законом  на   1  січня  звітного (податкового) року;

 

для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів, ставка податку становить 2.7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

 

1 відсоток – для різних видів об’єктів житлової нерухомості,що перебувають у власності одного платника податку, сумарна житлова площа яких не перевищує 740 кв.метрів.

 

2.7 відсотка – для різних видів об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна житлова площа яких перевищує 740 кв. метрів.

 

5. Порядок обчислення податку

Обчислення суми податку з об’єктів житлової нерухомості , які знаходяться у власності фізичних осіб на території села , проводиться Вінницькою МДПІ .

  Податкове повідомлення – рішення про суму податку , підлягає сплаті, та платіжні реквізити надсилаються Вінницькою МДПІ платникам за місцезнаходженням об’єкта  житлової нерухомості  до 1 липня звітного року за формою , встановленою у порядку , визначеному статтею 58 Податкового кодексу України.

  Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової нерухомості податок сплачується фізичною особою – платником починаючи з місяця , в якому виникло право власності на такий об’єкт . Вінницька МДПІ надсилає податкове повідомлення – рішення зазначеному власнику після отримання інформації про виникнення права власності на такий об’єкт.

  Платники податку на підставі документів , що підтверджують їх право власності на  об’єкт оподаткування та місце проживання (реєстрації), мають право звернутися до Вінницької МДПІ для звірки даних щодо житлової площі житлової нерухомості, пільги зі сплати податку, ставки податку та нарахованої суми податку.

  Вінницька МДПІ  проводить перерахунок суми податку і надсилає податкове повідомлення – рішення зазначеному власнику відповідно до цього пункту.

  Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно. А також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щоквартально , у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати Вінницькій МДПІ відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

 Платники податку юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 1 лютого цього ж року подають Вінницькій МДПІ  декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

  Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової нерухомості  декларація  подається протягом місяця з дня  виникнення права власності на такий об’єкт.

  У разі набуття  права власності на об’єкт  житлової  нерухомості протягом  року податок нараховується з дня виникнення права власності на такий об’єкт.

 

6. Податковий період

Базовий податковий (звітний) період дорівнює  календарному року.

 

7. Строк та порядок сплати податку

7.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення –рішення;

б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

7.2. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта оподаткування і зараховується до місцевого бюджету згідно з положенням Бюджетного кодексу України.

 

8. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування податком

8.1. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника – починаючи з місяця , в якому виникло право власності .

8.2. Вінницька МДПІ  надсилає податкове повідомлення –рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

 

9. Пільги із сплати податку     

База оподаткування об’єкта житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичної  особи – платника податку, зменшується:

а) для квартир – 120 кв. метрів;

б) для житлового будинку – на 250 кв. метрів;

Таке  зменшення надається один раз за базовий податковий (звітний) період і застосовується до об’єкта житлової нерухомості, у якій фізична особа – платник податку зареєстрована в установленому законом порядку, або за вибором такого платника до будь-якого  іншого об’єкта житлової нерухомості, який перебуває в його власності.

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                 В.Б. Гачківський                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Середній курс валют
Валюта
Купівля
Продаж