Рішення №1

 

УКРАЇНА
МАЙДАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
                        23224, с. Майдан вул. Радянська 1, код ЄДРПОУ 04329866 тел. 58-05-33

23 .05.2014р                                                                           26 сесія 06 скликання
с.Майдан
                                                            РІШЕННЯ

Про затвердження ставок і зборів на
території Майданської сільської ради на 2015 рік


ВИРІШИЛА:

1.У відповідності до вимог податкового кодексу та Закону України «Про місцеве самоврядування» від 02.12.2010р. №2755. Запровадити на території Майданської сільської ради наступні податки і збори та положення до них .

2. Встановити ставки збору з розрахунку на календарний місяць, у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати:

- за впровадження торгівельної діяльності у розмірі – 0.1 від мінімальної заробітної плати;

- за впровадження торгівельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту в розмірі – 0.05 від мінімальної заробітної плати;

- за впровадження торгівельної діяльності із придбанням короткотермінового торгового патенту  в розмірі - 0.02 на один день від мінімальної заробітної плати;                   

- за впровадження торгівельної діяльності нафтопродуктами, скрепленим та    стисненим газом на стаціонарних., малогабаритних і пересувних автозаправочних станцій, заправних пунктах встановлюється в межах від 0.08 до 0.4 від мінімальної заробітної плати;

- гральні автомати – у розмір мінімальної заробітної плати.                          


Сільський голова                                                             В.Б.Гачківський 

                                                                                                Додаток
                                                                                        до рішення сільської ради
                                                                                            від 23 .05. 2014 року


Положення про
Справляння збору за впровадження деяких видів підприємницької діяльності

1. Платники збору

1.1. Платниками збору є суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи – підприємці), їх відокремленні підрозділи, які отримують в установленому Податковим Кодексом порядку торгівлі патенти та провадять такі види підприємницької діяльності :
а)  торговельна діяльність у пунктах продажу товарів;

б) діяльність з надання платних побутових послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України;

в) торговельна діяльність у пунктах продажу товарів;

г) діяльність у сфері розваг (крім проведення державних грошових лотерей)

1.2. Не є платниками збору за провадження торгівельної діяльності та діяльності з надання платних послуг такі суб’єкти господарювання:

а)  аптеки, що перебувають у державній та комунальній власності;

б)  розташовані у селах, селищах  і містах районного значення підприємства та організації споживчої кооперації та торгово-виробничі державні підприємства робітничого призначення;

в)  фізичні особи – підприємці, які здійснюють торговельну діяльність у межах ринків усіх форм власності;

г)  фізичні особи – підприємці, які здійснюють продаж  вирощених в особистому підсобному господарстві, на присадибній , дачній , садовій і городній ділянках продукції рослинництва і тваринництва, свійської худоби та птиці, продукції власного бджільництва;

д)  фізичні особи – підприємці, які сплачують державне мито за нотаріальне посвідчення договорів про відчуження власного майна, якщо товари кожної окремої категорії Відчужуються не частіше одного разу на календарний рік;
е)  суб’єкти господарювання , утворені громадськими організаціями інвалідів які мають податкові пільги згідно із законодавством та здійснюють торгівлю виключно продовольчими товарами вітчизняного виробництва, а також фізичними особами інвалідами , зареєстрованими відповідно до закону як підприємці;   

є)  суб’єкти господарювання , які провадять торговельну діяльність виключно з використанням товарів вітчизняного виробника;

ж)   суб’єкти господарювання, що реалізують продукцію власного виробництва фізичним особам, які перебувають з ними у трудових відносинах через пункти продажу товарів, вбудовані у виробничі або адміністративні приміщення, що належать такому суб’єкту;

з)  суб’єкти господарювання , які провадять діяльність із закупівлі у населення продукції, якщо подальша реалізація такої продукції відбувається за розрахунками у безготівковій формі;

и)  підприємства , установи та організації , які провадять діяльність у торгівельно-виробничій сфері , у тому числі навчальних закладах , із обслуговування виключно працівників таких підприємств, установ та організацій, а також учнів і студентів у навчальних закладах.

Не є платниками збору за провадження діяльності у сфері розваг суб’єкти господарювання, які провадять комп’ютерні та відеоігри.

2. Ставки збору

2.1. Ставка збору за впровадження торгівельної діяльності у розмірі – 0,1 від мінімальної заробітної плати;

2.2. Ставка збору за впровадження  торгівельної діяльності з придбанням пільгового торгового патенту в розмірі – 0.05 від мінімальної заробітної плати;

2.3. Ставка збору за провадження торгівельної діяльності із придбанням короткотермінового торгового патенту в розмірі – 0.02 на один день від мінімальної заробітної плати;

2.4. Ставка збору за впровадження торгівельної діяльності нафтопродуктами , скрепленим  та стисненим  газом на стаціонарних , малогабаритних і пересувних автозаправочних станцій, заправних пунктах  встановлюється в межах від 0.08 до 0.4 від мінімальної заробітної плати; 

2.5. Ставка збору за гральні автомати – у розмірі мінімальної заробітної плати.

3. Податковий період

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

4. Строк  та порядок сплати збору

4.1. Порядок сплати збору платниками збору, які:

а)  провадять торговельну діяльність або надають платні послуги (крім пересувної торговельної мережі) – збір сплачується за місцезнаходженням пункту продажу товарів або пункту з надання платних послуг;

б)  здійснюють торгівлю валютними цінностями – за місцезнаходженням пункту обміну іноземної валюти;

в)  здійснюють діяльність у сфері розваг – за місцезнаходженням пункту надання послуг у сфері розваг;

г)  здійснюють торгівлю через пересувну торгову мережу – за місцем реєстрації таких платників;

д)  здійснюють торгівлю на ярмарках , виставках – продажах та інших та інших короткотермінових заходах , пов’язаних з демонстрацією та продажем товарів, - за місцем провадження такої діяльності.

4.2. Строки плати збору:

а)  за провадження торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту – не пізніш як за один календарний день до початку провадження такої діяльності;

б)  за провадження торговельної діяльності (крім торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту), діяльності з надання  платних послуг, здійснення торгівлі валютними цінностями – щомісяця не пізніше 15 числа , який передує звітному місяцю;

в)  за здійснення діяльності у сфері розваг – щоквартально не пізніше 15 числа місяця, який передує звітному кварталу.

 

Сільський голова                                                                    В.Б. Гачківський

 

Середній курс валют
Валюта
Купівля
Продаж